II Koźmickie Targi Edukacyjne


3. marca 2016 na zaproszenie Gimnazjum w Koźmicach wzięliśmy udział w II Koźmickich Targach Edukacyjnych. Zespół Szkół Odzieżowych zaprezentował Swoją szkołę oraz ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/2017