Harmonogram egzaminów z kwalifikacji, wykaz przyborów, styczeń-luty 2018


Harmonogram egzaminów z kwalifikacji, wykaz przyborów, styczeń-luty 2018
Data Godz Kwalifikacja Sala
10.01.2018 9.00 A.48 / egzamin praktyczny 18
13.00 A.49 / egzamin praktyczny 22
11.01.2018 10.00 A.12 /egzamin pisemny
18
12.00 A.48 / egzamin pisemny 18
14.00 A.49 / egzamin pisemny 18
12.02.2018 9.00 A.12 / egzamin praktyczny 3, 4
15.00 3, 4
13.02.2018 9.00 A.12 / egzamin praktyczny 3, 4

Wykaz przyborów zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Etap pisemny         A.48, A.49, A.12   długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty ( zapewnia szkoła)

Etap praktyczny    A.48              kalkulator prosty (zapewnia szkoła), ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Etap praktyczny    A.49              ołówek, gumka, linijka, temperówka