Gratulacje!


Gratulacje!

W imieniu całej społeczności Zespołu  Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie Pani Dorocie Potoczny składamy  serdeczne gratulacje z okazji wygrania konkursu oraz objęcia funkcji Dyrektora Naszej szkoły.

Życzymy wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii w pełnieniu tej trudnej i odpowiedzialnej funkcji.
Jesteśmy przekonani, że Pani przygotowanie merytoryczne i  doświadczenie zawodowe, połączone z  odpowiedzialnością przełoży się na bardzo dobre efekty jej działalności.
Życzymy samych trafnych decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, uczniami, rodzicami, oraz wszelkiej pomyślności.

 

Z wyrazami szacunku

Społeczność Zespołu  Szkół Odzieżowych nr 1