Egzaminy z kwalifikacji zawodowych – harmonogram


Egzaminy z kwalifikacji zawodowych – harmonogram
  1. 10 stycznia 2022 kwalifikacja MOD.11 (część praktyczna)   godz. 9.00
  2. 10 stycznia 2022 kwalifikacja AU.42 (część praktyczna)       godz. 13.00
  3. 11 stycznia 2022 kwalifikacja AU.14 (część pisemna)            godz. 10.00
  4. 11 stycznia 2022 kwalifikacja AU.42 (część pisemna)            godz. 12.00
  5. 11 stycznia 2022 kwalifikacja MOD.11 (część pisemna)        godz. 14.30

 

 


Egzaminy z kwalifikacji zawodowych


Na egzamin zdający zgłaszają się 30 min. wcześniej z dowodem osobistym oraz z przyborami:

część pisemna

Długopis z czarnym tuszem, kalkulator (zapewnia szkoła)

część praktyczna

Długopis z czarnym tuszem, kalkulator (zapewnia szkoła), ołówek, gumka, linijka, temperówka.