Dzień Nauczyciela 14/10/2023


Dzień Nauczyciela 14/10/2023

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.
Życzymy aby praca, którą Państwo wykonujecie była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodziców.

Dyrekcja i kadra kierownicza.