Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Spotkanie zorganizowała klasa II L z wychowawcą Panią Elżbietą Tarczyńską. Akademię zgodnie z tradycją rozpoczęło ślubowanie klasy pierwszej. Uczniów przywitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gabriela Woźniak z klasy III L, następnie młodzież złożyła przysięgę na Sztandar Szkoły. Uroczystość ślubowania zakończono wyprowadzenie sztandaru oraz złożeniem kwiatów pod popiersiem Patrona Stanisława Wyspiańskiego.

Dalszą część spotkania prowadziły uczennice z klasy II L. Goście obejrzeli pokaz mody oraz program artystyczny przygotowany przez organizatorów spotkania. Wiele ciepłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Głos zabrał także Pan Dyrektor Andrzej Pawlikowski, który podziękował za zaangażowanie i życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.