Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Młodzi Was potrzebują, oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia,

oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca,

a nade wszystko domagają się od Was przykładu życia.”

Jan Paweł II


14 października 2016 roku o godz. 11.00 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Spotkanie zorganizowała klasa II L z wychowawcą Panią Izabellą Wyrwik. Młodzież przygotowała krótki program artystyczny.

Część oficjalną zakończył pokaz mody. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli.

Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela , jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Głos zabrała także Pani Dyrektor Elżbieta Tarczyńska, która podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Również Przewodniczący Rady Rodziców zwracając się do nauczycieli przekazał najlepsze życzenia, a na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich pracowników naszej szkoły złożył kwiaty.