„Cooltura nie boli”


„Cooltura nie boli”
W sobotę 1.10 rozpoczęliśmy realizację projektu „Cooltura nie boli”: cyklu wydarzeń kulturalnych, w których biorą udział chętni uczniowie i nauczyciele.

Pierwsze wyjście poświęcone było malarstwu polskiemu XIX  wieku (MNK Sukiennice) oraz sztuce nowoczesnej XX wieku (wystawa czasowa w MNK Pawilon Czapskiego).
W spotkaniu udział wzięła spora grupa zainteresowanej kulturą młodzieży.

Po obu wystawach oprowadzał uczniów nauczyciel przedmiotów artystycznych w naszej szkole i artysta malarz, p. Artur Zienko.