Antyczna Grecja i starożytny Egipt – warsztaty i wizyta w muzeum klasy 1TS


Antyczna Grecja i starożytny Egipt – warsztaty i wizyta w muzeum klasy 1TS
Klasa 1TS wzięła udział w organizowanych przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży warsztatach poświęconych antycznej Grecji. W ramach warsztatów uczniowie mieli okazję w lekki i przyjemny sposób utrwalić i poszerzyć o szereg ciekawostek swoją wiedzę na temat świata antycznego.

Każdy uczeń zaprojektował też własną wazę grecką oraz nauczył się podstawowych kroków tradycyjnych greckich tańców!
Po warsztatach uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili wystawy stałe w Muzeum Archeologicznym, w ramach których mogli przyjrzeć się właśnie greckim wazom reprezentującym różne epoki, a także uważnie przyjrzeć się bardzo ciekawie wyeksponowanemu bogactwu kultury i wierzeń starożytnego Egiptu. 

Sprzyjająca pogoda pozwoliła też na koniec nacieszyć się wiosennym pięknem  ogrodów otaczających Muzeum Archeologii.