REKRUTACJA 2020/21

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021

wniosek_o_przyjecie_do_klasy_i_liceum_ogolnoksztalcacego_dla_mlodziezy_technikum_szkoly_branzowej_i_stopnia


kwestionariusz kandydata z logo(1)Technikum Odzieżowe nr 18 – zawód: TECHNIK PRZEMYSŁU MODY


 

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą szkolenia ogólnego, zawodowego i sportowego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na terenie szkoły. Współpracujemy z zakładami odzieżowymi gdzie w ramach praktyk młodzież ma możliwość poznania organizacji produkcji w firmach odzieżowych specjalizujących się w krótkich i modnych kolekcjach. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów z kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzanie i prezentowania ubiorów. Uczymy obsługi Komputerowego Systemu Projektowania i Przygotowania Produkcji Odzieży. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe, zawodowe, pokazy mody młodych projektantów. Realizujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Młodzi ludzie zdobywając w tym kierunku umiejętności zawodowe połączone z odpowiednim poziomem wiedzy ogólnej realizują swój sposób na życie.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ

 


Szkoła Policealna Nr 16 – zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCHBranżowa Szkoła I stopnia nr 19 – zawód: KRAWIEC


 Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 im. Stanisława Wyspiańskiego jest szkołą wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – szkoły o ponad 135 – letniej tradycji.

W naszej szkole panuje atmosfera tolerancji i bezpieczeństwa. Stwarzamy możliwości rozwijania własnych zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych.

Dysponujemy życzliwą i doświadczoną kadrą nauczycieli. Kształcimy ludzi otwartych, elastycznych i przygotowanych do życia zawodowego. Dysponujemy dobrymi warunkami lokalowymi i nowoczesnymi pracowniami.

Prowadzimy nabór do KLASY INTEGRACYJNEJ.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ

 


XXIX Liceum Ogólnokształcące


 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego jest szkołą ogólnokształcącą z klasami integracyjnymi. Szkoła umożliwia naszym uczniom uczestniczenie w zajęciach socjoterapeutycznych, logopedycznych.

Liceum dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi.

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ


 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – kwalifikacja MOD.11 – zawód: TECHNIK PRZEMYSŁU MODY


 

Dowiedz się więcej…KLIKNIJ TUTAJ

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – kwalifikacja MOD.03 – zawód: TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

 

Dowiedz się więcej…KLIKNIJ TUTAJ


 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 – zawód: SPRZEDAWCA


Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego sprzedawcy cechy, a w szczególności:

  • komunikatywność,
  • uczciwość i rzetelność,
  • zamiłowanie do porządku i dokładność,
  • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

Staramy się, aby w naszej szkole absolwent otrzymał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Dowiedz się więcej…KLIKNIJ


Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 – zawód: MAGAZYNIER LOGISTYK


Magazynier-logistyk to:
• osoba, która realizuje przepływy wszystkich dóbr i informacji w magazynie
• osoba, która zarządza dokumentacją i ewidencją magazynową
• osoba, która prowadzi procesy przedprodukcyjne
• osoba, która jest dziś niezbędna w prawidłowym procesie przygotowania wysyłki i obsługi klienta

Korzyści

  • praca dla magazyniera-logistyka czeka dziś wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie, instytucjach samorządowych i centralnych
    • to jeden z zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy
    • uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kliknij po więcej..


Technikum Odzieżowe – zawód:  TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH


Technik usług fryzjerskich to kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa.

Absolwent tego kierunku potrafi poprowadzić salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym jak i estetycznym.

Posiada nie tylko wiedzę i umiejętności istotne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz strzyżenia włosów, ale potrafi także profesjonalnie wystylizować fryzurę, dokonać analizy kolorystycznej i przeprowadzić zabieg koloryzacji.

Zna zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich.

Absolwent tego kierunku posiada tez umiejętności zarządzania zespołem oraz zna podstawy komunikacji z klientem, które są bardzo ważne w tym zawodzie

Kliknij po więcej..


Technikum Odzieżowe – zawód: TECHNIK HANDLOWIEC


Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach.

Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent technikum zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Kliknij po więcej..