REKRUTACJA 2018/2019

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r

 Technikum Odzieżowe nr 18 – zawód: TECHNIK PRZEMYSŁU MODY


 

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą szkolenia ogólnego, zawodowego i sportowego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na terenie szkoły. Współpracujemy z zakładami odzieżowymi gdzie w ramach praktyk młodzież ma możliwość poznania organizacji produkcji w firmach odzieżowych specjalizujących się w krótkich i modnych kolekcjach. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów z kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzanie i prezentowania ubiorów. Uczymy obsługi Komputerowego Systemu Projektowania i Przygotowania Produkcji Odzieży. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe, zawodowe, pokazy mody młodych projektantów. Realizujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Młodzi ludzie zdobywając w tym kierunku umiejętności zawodowe połączone z odpowiednim poziomem wiedzy ogólnej realizują swój sposób na życie.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ

 


Szkoła Policealna Nr 16 – zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCHBranżowa Szkoła I stopnia nr 19 – zawód: KRAWIEC


 Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 im. Stanisława Wyspiańskiego jest szkołą wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – szkoły o ponad 135 – letniej tradycji.

W naszej szkole panuje atmosfera tolerancji i bezpieczeństwa. Stwarzamy możliwości rozwijania własnych zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych.

Dysponujemy życzliwą i doświadczoną kadrą nauczycieli. Kształcimy ludzi otwartych, elastycznych i przygotowanych do życia zawodowego. Dysponujemy dobrymi warunkami lokalowymi i nowoczesnymi pracowniami.

Prowadzimy nabór do KLASY INTEGRACYJNEJ.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ

 


XXIX Liceum Ogólnokształcące


 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego jest szkołą ogólnokształcącą z klasami integracyjnymi. Szkoła umożliwia naszym uczniom uczestniczenie w zajęciach socjoterapeutycznych, logopedycznych.

Liceum dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi.

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ


 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – kwalifikacja A.74. – zawód: TECHNIK PRZEMYSŁU MODY


 

Dowiedz się więcej…KLIKNIJ TUTAJ

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – kwalifikacja AU.14. – zawód: TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

 

Dowiedz się więcej…KLIKNIJ TUTAJ