Warunki i kryteria rekrutacji do ZSO po szkole podstawowej

Warunki i kryteria rekrutacji do ZSO po gimnazjum


ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych


ODNOŚNIKI DO W/W ZARZĄDZEŃ:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-2-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-3-do-zarz.-11_19-mko-sp_2.pdf


ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

ODNOŚNIK DO W/W ZARZĄDZEŃ:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz.-10_19-mko-gim_2.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-2-do-zarz.-10_19-mko-gim_2.pdf


 

Internat- pokoje