Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4. września 2017
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. grudnia 2017
Ferie zimowe  12. luty – 25. luty 2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29. marca – 03. kwietnia 2018
Zakończenie zajęć w klasie maturalnej
27. kwietnia 2018
Egzamin maturalny 04, 07, 08. maja 2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ogłaszane komunikatem CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogłaszane komunikatem CKE
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22. czerwca 2018
Ferie letnie 23. czerwca – 31. sierpnia 2018