Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02. września 2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. grudnia 2019
Ferie zimowe  27. stycznia – 09. lutego 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09. kwietnia – 14. kwietnia 2020
Zakończenie zajęć w klasie maturalnej
24. kwietnia 2020
Egzamin maturalny 04, 05, 06. maja 2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ogłaszane komunikatem CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogłaszane komunikatem CKE
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26. czerwca 2020
Ferie letnie 27. czerwca – 31. sierpnia 2020