Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03. września 2018
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. grudnia 2018
Ferie zimowe  14. stycznia – 27. stycznia 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18. kwietnia – 23. kwietnia 2019
Zakończenie zajęć w klasie maturalnej
26. kwietnia 2019
Egzamin maturalny 06, 07, 08. maja 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ogłaszane komunikatem CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogłaszane komunikatem CKE
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21. czerwca 2019
Ferie letnie 22. czerwca – 31. sierpnia 2019