Egzamin zawodowy 2020


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/2020 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020rokuwedługpodstawy programowej kształcenia w zawodach z31 marca 2017 r.1-formuła 2017


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/2020 (Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020rokuwedługpodstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012r.1-formuła 20

 

 

Egzamin maturalny 2020


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6sierpnia 2019r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.w sprawie listy systemów operacyjnych,programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020