Harmonogram egzaminów z kwalifikacji SESJA I STYCZEŃ – LUTY 2019

Data Godzina Kwalifikacja Sala
 09.01.2019 9.00 A.48 / egzamin praktyczny 18
09.01.2019 13.00 A.49 / egzamin praktyczny 18
09.01.2019 13.00 A.74 / egzamin praktyczny 22
10.01.2019 12.00 A.74 / egzamin pisemny 18
10.01.2019 14.00 A.49 / egzamin pisemny 18

harmonogram egzaminów do pobrania

Na egzamin należy zgłosić się 30 min. wcześniej.


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 i 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego,

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  09 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku