Język angielski pobierz

 

Informatyka pobierz

 

Organizowanie procesów produkcyjnych

klasa 1 pobierz

klasa 2 pobierz

klasa 3 pobierz

klasa 4 pobierz

 

Pracownia materiałoznawstwa TO

klasa 1 pobierz

klasa 2 pobierz

klasa 3 pobierz

 

Pracownia modelowania TO

klasa 1 pobierz

klasa 2 pobierz

klasa 3 pobierz

 

Zajęcia praktyczne T O

klasa I pobierz

klasa II pobierz

klasa III pobierz

 

Podstawy projektowania odzieży TO

część 1 pobierzdoc

część 2 pobierzdoc

 

 Historia TO pobierz

 

WOS TO pobierz

 

Język francuski pobierz

 

Matematyka pobierz

 

Fizyka pobierz

 

Geografia pobierz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa pobierz

 

Chemia I TO pobierz

 

Język polski TO pobierz

 

PPDG TO pobierz

 

Podstaw Przedsiębiorczości TO pobierz

 

Wiedza o kulturze TO pobierz

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Historia i społeczeństwo II TO pobierz

Historia i społeczeństwo IV TO pobierz

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Kryteria ocen pobierz

 

HISTORIA

Kryteria ocen pobierz

 

Biologia

kl IL pobierz

kl IIL pobierz

kl IIIL pobierz

Kryteria ocen pobierz