Język angielski

wymagania i kryteria oceniania – klasy III i IV

wymagania i kryteria oceniania – klasy I i II

angielski zawodowy – wymagania

 

Informatyka

 

Organizowanie procesów produkcyjnych

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

 

Pracownia materiałoznawstwa TO

klasa 1

klasa 2

klasa 3

 

Pracownia modelowania TO

klasa 1

klasa 2

klasa 3

 

Zajęcia praktyczne T O

klasa I

klasa II

klasa III

 

Podstawy projektowania odzieży TO

część 1

część 2

 

 Historia TO

 

WOS TO pobierz

 

Język francuski

 

Matematyka

 

Fizyka

FIZYKA – zakres podstawowy – wymagania_edukacyjne

 

Geografia

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii kl.1_TOdz.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Chemia I TO pobierz

 

Język polski TO pobierz

 

PPDG TO pobierz

 

Podstaw Przedsiębiorczości TO pobierz

 

Wiedza o kulturze TO pobierz

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Historia i społeczeństwo II TO pobierz

Historia i społeczeństwo IV TO pobierz

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Kryteria ocen pobierz

 

HISTORIA

Kryteria ocen

 

Biologia

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa IVL

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa IIIL

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa IIL

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa IL

Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii