Język angielski

wymagania i kryteria oceniania – klasy III i IV

wymagania i kryteria oceniania – klasy I i II

angielski zawodowy – wymagania

 

Informatyka

 

Organizacja Procesów Wytwarzania Wyrobów Odzieżowych

Wymagania klasy pierwszej

Wymagania klasy drugiej

Wymagania klasy trzeciej

Wymagania klasy czwartej

 

Wytwarzanie wyrobów odzieżowych

WWO kl I

WWO kl II

WWO kl III

WWO kl IV

 

Pracownia materiałoznawstwa

Wymagania_materiałoznawstwo odzieżowe_kl.I

Wymagania_materiałoznawstwo odzieżowe_kl.II

Wymagania_materiałoznawstwo odzieżowe_kl.III

 

 

Pracownia modelowania

klasa I

klasa II

klasa III

 

Marketing mody

klasa III

marketing mody

 

 

 Historia

1a.Historia-kl.I-wmagania_szczegolowe_na_oceny

1a.Historia-kl.I-metody_i_formy_oceniania

 

WOS TO pobierz

 

Język francuski

Wymagania_z_j.francuskiego

 

Matematyka

 

Fizyka

FIZYKA – zakres podstawowy – wymagania_edukacyjne

 

Geografia

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii kl.1_TOdz.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Chemia

Wymagania edukacyjne chemia I L

 

Język polski

Kryteria ocen z języka polskiego

 

PPDG TO pobierz

 

Podstaw Przedsiębiorczości TO pobierz

 

Wiedza o kulturze

wiedza_o_kulturze-pso

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

1b.Historia_i_spoleczenstwo-kl.II-IV-metody_i_formy_oceniania

2b.Historia_i_spoleczenstwo-kl.II-wymagania_szczegolowe_na_oceny

3b.Historia_i_spoleczenstwo-kl.III-wymagania_szczegolowe_na_oceny

4b.Historia_i_spoleczenstwo-kl.IV-watek1-wymagania_szczegolwe_na_oceny

5b.Historia_i_spoleczenstwo-kl.IV-watek2-wymagania_szczegolowe_na_oceny

6b.Historia_i_spoleczenstwo-kl.IV-watek3-wymagania_szczegolowe_na_oceny

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Kryteria ocen pobierz

 

 

Biologia

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa IVL

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa IIIL

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa IIL

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa IL

Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii