Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2018/2019


02.11.2018

02.05.2019

06.05.2019

07.05.2019

08.05.2019