Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2018/2019


  1. 02.01.2020
  2. 03.01.2020
  3. 04.05.2020
  4. 05.05.2020
  5. 06.05.2020
  6. 12.06.2020