Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2017/2018


30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

07.05.2018

08.05.2018

01.06.2018