Zdalne nauczanie od 19/10/2020

Zdalne nauczanie od 19/10/2020

Od 19 października 2020 szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego.

Nauczanie zdalne prowadzone będzie na wszystkich zajęciach edukacyjnych z wyłączeniem zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne/wytwarzanie wyrobów odzieżowych/ prowadzone będą w trybie stacjonarnym zgodnie z tygodniowym planem zajęć.