Zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych w ZSO – regulacje prawne

Zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych w ZSO – regulacje prawne


Zasady obowiązujące podczas egzaminów maturalnych i zawodowych w ZSO

Egzaminy maturalne rozpoczynają się 8 czerwca.

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych rozpoczynają się 22 czerwca.


 

Ważne informacje ze strony MEN w sprawie organizacji egzaminów:


 

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis


Rozporządzenie_MEN_z_19_maja_2020_roku_-_egzaminy


Uzasadnienie_do_Rozporządzenia_MEN_z_19_maja_2020_roku_-_egzaminy


Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r