Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam
wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom naszej szkoły życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości w przekazywaniu i pozyskiwaniu wiedzy, kształtowaniu postaw młodego pokolenia oraz satysfakcji z odkrywania talentów i uzdolnień.

Emerytowanym nauczycielom i pracownikom  Zespołu Szkół Odzieżowych dziękuję za lata pracy włożone w edukację młodzieży, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz inspirację, którą wykorzystujemy obecnie w naszej pracy.

Andrzej Pawlikowski – dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie