Sprawozdanie z konkursu – Zgadnij kto to napisał ?

Konkurs trwał od 22.01 – 28.02.2021 r.  W konkursie wzięło udział 16 uczniów z naszej szkoły.

Od 22.01. 2021 r.  w każdy poniedziałek, środę i piątek  po godzinie 14 00 były przesyłane charakterystyczne cytaty z różnych książek najczęściej z lektur.

Każdy cytat miał określoną liczbę punktów do uzyskania za poprawną odpowiedź
( od 1 -3 pkt) w zależności od stopnia  jego trudności.

Zadaniem uczestników konkursu było odgadnięcie autora oraz tytułu utworu z którego był cytat. Za prawną odpowiedź  uczestnik zbierał punkty , które były sumowane a uczestnik był na bieżąco informowany o ilości uzyskanych punktów .  Odpowiedzi należało przesłać w tym samym dniu by uzyskać pełną pulę punktów.

Przesłanie w późniejszym terminie powodowało to, że uczestnik   uzyskiwał  tylko połowę punktów.

Oprócz cytatów przesyłane były także „bonusy”   gdzie należało odgadnąć autora do podanego tytułu książki.

Przygotowano też krzyżówki jako super bonusy i ekstra bonusy przesłane  do rozwiązania w soboty.  Do krzyżówek należało wpisać autorów  podanych tytułów książek.  Rozwiązaną krzyżówkę wraz z podaniem  hasła głównego uczestnik miał przesłać w określonym czasie podanym w emailu.

Hasła krzyżówek to :

  1. WYSPIAŃSKI
  2. KIEŚLOWSKI –  po rozwiązaniu krzyżówki oprócz hasła należało podać tytuły filmów tego reżysera.
  3. Ostatnia z krzyżówek  była równocześnie ogłoszeniem  iż, KONKURS ZAKOŃCZONY