Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Od dnia 15.06.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja odbywa się poprzez system OMIKRON.

  1. Kandydat rejestruje się w systemie Omikron, a do szkoły przesyła drogą elektroniczną wniosek
  2. W przypadku gdy kandydat jest spoza Krakowa (nie jest objęty systemem Omikron) przesyła wypełniony wniosek na adres szkoły: zso1rekrutacja@gmail.com

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób elektroniczny.

Po złożeniu wniosku w terminie od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.              do godz. 15.00 należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej      a od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 wyniki egzaminu.

Informacje na temat całego procesu rekrutacji:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html