Ranking „Licea i Technika 2021”

Dzisiaj opublikowany został, ranking “Licea i Technika 2021” przygotowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl.

Wśród kryteriów branych pod uwagę znalazły się między innymi, wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych oraz z edukacyjnej wartości dodanej.

W technikach dodatkowym kryterium branym pod uwagę były również wyniki z egzaminów zawodowych. To wszystko pozwoliło na opublikowanie rankingu, który ukazuje poziom danej placówki na tle innych szkół.

Nasza szkoła zajęła 4. miejsce w Krakowie. To kolejny ranking w którym plasujemy się bardzo wysoko. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

 

Andrzej Pawlikowski – dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie.

Zachęcam do zapoznania się z rankingiem, który dostępny jest pod adresem: https://waszaedukacja.pl/ranking