Podsumowanie konkursu „ Jesienne inspiracje”

Podsumowanie konkursu „ Jesienne inspiracje”

W dniu 18 marca 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkurs „Jesienne inspiracje”

W konkursie wzięło udział 24 uczniów.

Konkurs polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu projektu wyrobu odzieżowego przy zastosowaniu oryginalnych technik z wykorzystaniem niestandardowych materiałów ( np. liści, kolorowego papieru, cekinów, wstążek itp.

Kolorystyka prac miała wiązać się ściśle z barwami jesieni.

Wśród prac konkursowych wyróżniono:

I miejsce – Julia Sawska klasa I L

II miejsce – Agata Fatla klasa I L

III miejsce – Dominika Rogowska klasa I L

Wyróżnienie – Weronika Śliwa klasa I L

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w bibliotece szkolnej w obecności Dyrektora Szkoły Andrzeja Pawlikowskiego, kierownika warsztatu szkolnego Małgorzaty Panek i organizatorów konkursu  Artura Zienko

i Ewy Czekajskiej oraz uczniów klasy pierwszej.

Dyrektor szkoły wręczył w/w uczennicom dyplomy i nagrody. Następnie podziękował za udział w tym konkursie i zachęcił ich do brania udziału w kolejnych konkursach na terenie szkoły i poza nią.