Plastik ? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

Plastik ? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

W dniu 18.09.2020 r. młodzież naszej szkoły wzięła aktywny  udział w 27. Akcji Sprzątanie Świata – Polska organizowanej pod patronatem Ministerstwa Klimatu pod hasłem :

Plastik ? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

Z uwagi na pandemię tegoroczne sprzątanie odbyło  się stacjonarnie i wirtualnie. Przeprowadzono  edukację  ekologiczną oraz zrealizowano  liczne zadania  dotyczące prawidłowej segregacji odpadów.

Tak aby mogły być one poddane recyklingowi. Za wkład  pracy i kreatywne rozwiązania  zmniejszające  ilość plastiku  w swoim najbliższym  otoczeniu  uczniowie otrzymali certyfikat.

Akcją w naszej szkole kierowała Pani Małgorzata Kasprzycka


certyfikat uczestnictwa w akcji sprzatanie swiata


Honorowy patronat: