Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na udział córki/syna w zajęciach z pracowni wytwarzania wyrobów odzieżowych.

OŚWIADCZENIE