Ostatnie pożegnanie…

Ostatnie pożegnanie…

Dyrektor mgr Apolinary Cieślik


            Był dyrektorem szkoły od 1.09.1969 roku do 31.08.1991 roku łącznie 22 lata. Spośród wszystkich dotychczasowych dyrektorów tej szkoły najdłużej pełnił tę funkcję.

Dyrektor od nauczycieli wymagał ciągłego dokształcania i doskonalenia. Potrafił też stworzyć dobra atmosferę dla realizowania różnych inicjatyw na terenie szkoły i poza nią.  Umiejętności organizacyjne, kierowanie się zdrowym rozsądkiem, życzliwość zjednały mu sympatię nauczycieli, współpracowników i młodzieży.

Był Dyrektorem Szkoły w okresie burzliwych zmian w naszym kraju, potrafił jednak w tym czasie zabezpieczyć spokojną pracę szkoły.


19 listopada 2019 roku o godz. 10.00 nastąpi pożegnanie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W uroczystości pożegnania weźmie udział reprezentacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły.