Od 30 listopada rozpoczęcie zajęć praktycznych

Od 30 listopada rozpoczęcie zajęć praktycznych

Informujemy, że od 30 listopada 2020 roku rozpoczynamy w trybie stacjonarnym zajęcia z pracowni wytwarzania wyrobów odzieżowych zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Należy pamiętać o obowiązujących zasadach pracy w okresie stanu epidemiologicznego.

Obowiązuje zasada DDM: dystans, dezynfekcja, maseczki

Przed przystąpieniem do zajęć należy dostarczyć

“Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na udział córki/syna w zajęciach z pracowni wytwarzania wyrobów odzieżowych”

Do pobrania :

OŚWIADCZENIE