Od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. nauczanie zdalne

Od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. nauczanie zdalne

Zgodnie z wytycznymi MEN

Od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. nauczanie w Zespole Szkół Odzieżowych wszystkich przedmiotów w tym również zajęć praktycznych odbywać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem technik i metod zdalnych.