Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który został ustanowiony jako święto państwowe staraniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki mocą ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku:

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu […].

W tym dniu  uczniowie naszej szkoły podczas lekcji historii  wysłuchali wykładu o „Żołnierzach Wyklętych” przedstawiającego okoliczności historyczne ich działalności, represji stosowanych wobec nich przez władze komunistyczne, a także ich powrót na karty historii jako niezłomnych, walczących o wolną Polskę patriotów Polskiego Państwa Podziemnego.

Uczniowie poznali sylwetki wybranych bohaterów antykomunistycznej partyzantki  i ich powojenne losy sprowadzające się do podstępnych aresztowań, zsyłek, tendencyjnych procesów komunistycznych sądów wojskowych, tortur, morderstw i zacierania po nich śladów przez rosyjskie komórki agenturalne.

Podczas rozmów po wykładzie uczniowie dzielili się wspomnieniami ze swoich domów rodzinnych na temat warunków życia w wypełnionej propagandą i  indoktrynacją codzienności Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wyszukiwali też na stronie listawykletych.pl nazwiska swoich dziadków i krewnych, którzy należeli do Armii Krajowej