Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

W listopadzie 1918 r. po 123 latach niewoli od trzeciego rozbioru Polski zakończyła się droga narodu polskiego do upragnionej niepodległości. Podczas rozbiorów przetrwała jedność, świadomość, tożsamość, kultura i język Polaków mimo sztucznie narzucanych przez obce mocarstwa granic, języków i organizacji prawno-administracyjnej.

Było to możliwe dzięki podejmowanym przez naród polski powstaniom przeciw zaborcom, zabiegom dyplomatycznym polskich polityków i działań wybitnych przedstawicieli polskiej kultury na przedrozbiorowych terenach polski i poza jej granicami.

11 listopada 1918 r. reprezentująca Polaków w Królestwie Polskim Rada Regencyjna przekazała powracającemu z niewoli w Magdeburgu dowódcy Legionów Polskich Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową. I dzień ten uznano za symboliczną datę odzyskania niepodległości.

Trzy dni później Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej także rządy cywile i w ten sposób skupił pełnię władzy w swoich rękach. Świat dowiedział się o powrocie Polski na mapy Europy po wysłanej przez Naczelnika Państwa specjalnej noty informującej o powstaniu państwa polskiego.