Matura 2020

Matura 2020

Procedury dla uczniów dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2020 podczas trwania epidemii COVID -19

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2029/2020
Komunikat o przyborach