Konsultacje dla uczniów ZSO

Konsultacje dla uczniów ZSO

Od 1 czerwca 2020 r. będziemy prowadzić konsultacje stacjonarne w naszej szkole dla wszystkich uczniów, którzy tego potrzebują. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wcześniej zgłosić chęć udziału do wychowawcy.

Każdy uczestnik konsultacji stacjonarnych musi posiadać zgodę rodziców na udział w zajęciach oraz poddać się obowiązującym wymogom sanitarnym.

Harmonogram konsultacji oraz formularz “zgoda rodziców” znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Informacje dla nauczycieli” oraz „Zadania dla uczniów”.