Komunikat

5 grudnia 2020 roku o godz. 9.00 – 17.30 realizowane będą zajęcia praktyczne (konsultacje) dla zainteresowanych słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Kwalifikacja AU.09.Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych.