Kolejna akcja za nami!

Kolejna akcja za nami!

Podobnie, jak w latach ubiegłych, 29 listopada 2019 roku wzięliśmy udział w Świątecznej Zbiórce Żywności zorganizowanej przez Bank Żywności w Krakowie. Radosne oblicze, otwarte serce i pomocne dłonie – to wizytówka naszych wolontariuszek!

Taka postawa często spotykała się z ofiarnością klientów sklepu Auchan – Bonarka. Dziękuję za Wasz trud, a szczególne podziękowania kieruję pod adresem Pauliny i Marty, które dzielnie spisały się jako koordynatorki zmiany!

Już Was zapraszamy na Wielkanocną Zbiórkę Żywności! Nasze szeregi się rozrastają – zawsze możesz dołączyć!

Opr. Marzena Błażejak – opiekun Wolontariatu