Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.
Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. 
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.
Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.


 

 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH nr 1 W KRAKOWIE

 ROK SZKOLNY 2019/2020

Raport Aktywność uczniów 2020


Egzaminy poprawkowe-terminy:

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2019


Konsultacje:


KONSULTACJE

OŚWIADCZENIE I

OŚWIADCZENIE II


Kursy online dla nauczycieli


– nauczanie języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (XV edycja) kursu kwalifikacyjnego,

– nauczanie języka angielskiego od klasy IV – wzwyż (XII edycja)  kursu kwalifikacyjnego,

– zarządzanie w oświacie (VII edycja) kursu kwalifikacyjnego,

– metodyk kształcenia na odległość (X edycja kursu zawodowego),

– dydaktyk kształcenia na odległość (X edycja kursu zawodowego).

Uczestnicy jednego z kursów kwalifikacyjnych mają możliwość ukończenia również kursu „Metodyk kształcenia na odległość” bez ponoszenia dodatkowych opłat.

W cenie kursu kwalifikacyjnego każdy uczestnik zdobywa dwa zawody:
– nauczyciel języka angielskiego (lub kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie);
– metodyk lub dydaktyk kształcenia na odległość.

Z prośbą o dokumenty rekrutacyjne proszę zwracać się na adres: odn.rybnik@gmail.com

Z poważaniem,
Agata Szwan

Tel. 502 162 365; 32 43 29 857; email: odn.rybnik.pl;  www.odn.rybnik.pl

 


Szanowni Państwo

 

            Pragniemy Państwa poinformować, że pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 we współpracy z pedagogiem szkolnym są gotowi służyć Państwu pomocą w tym trudnym czasie. Zachęcamy i zapraszamy do kontaktu z nami.

Serdecznie pozdrawiamy

 

Poniżej podajemy numery telefonów oraz adres mailowy:

Agnieszka Dulian – psycholog

tel.  501 507 460

Iwona Gerhardt – Regucka – pedagog

tel. 696 583 913

Jadwiga Litwin – psycholog – terapeuta

tel. 692 673 961

adres mailowy:  agnieszka.dulian@gmail.com


 

Plan zajęć edukacyjnych na rok 2019/2020

Do pobrania:

Plan_zajec_edukacyjnych_2020


 

Adresy e-mail nauczycieli uczących w Zespole Szkół Odzieżowych


e-maile do nauczycieli


UWAGA


Każdy nauczyciel  Zespołu Szkół Odzieżowych jest zobowiązany do założenia w Google przedmiotowego konta pocztowego.

Nazwa konta ma się składać z nazwy szkoły(ZSO1), nauczanego przedmiotu oraz pierwszej litery imienia i pełnego nazwiska nauczyciela.

np. zso1informatyka.akowalski@gmail.com

np. zso1biologia.bnowak@gmail.com

w przypadku kiedy dany adres mailowy byłby zajęty proszę dokonać modyfikacji przez dodanie np cyfr.

np. zso1biologia.bnowak7@gmail.com


 

Podaję tutaj dla przykładu adres konta, które zostało już utworzone

zso1modelowanie.mpanek@gmail.com


Jak założyć konto pocztowe w GOOGLE: