RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH nr 1 W KRAKOWIE

 ROK SZKOLNY 2019/2020

Raport Aktywność uczniów 2020


Egzaminy poprawkowe-terminy:

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2019


Konsultacje:


KONSULTACJE

OŚWIADCZENIE I

OŚWIADCZENIE II


Kursy online dla nauczycieli


– nauczanie języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (XV edycja) kursu kwalifikacyjnego,

– nauczanie języka angielskiego od klasy IV – wzwyż (XII edycja)  kursu kwalifikacyjnego,

– zarządzanie w oświacie (VII edycja) kursu kwalifikacyjnego,

– metodyk kształcenia na odległość (X edycja kursu zawodowego),

– dydaktyk kształcenia na odległość (X edycja kursu zawodowego).

Uczestnicy jednego z kursów kwalifikacyjnych mają możliwość ukończenia również kursu „Metodyk kształcenia na odległość” bez ponoszenia dodatkowych opłat.

W cenie kursu kwalifikacyjnego każdy uczestnik zdobywa dwa zawody:
– nauczyciel języka angielskiego (lub kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie);
– metodyk lub dydaktyk kształcenia na odległość.

Z prośbą o dokumenty rekrutacyjne proszę zwracać się na adres: odn.rybnik@gmail.com

Z poważaniem,
Agata Szwan

Tel. 502 162 365; 32 43 29 857; email: odn.rybnik.pl;  www.odn.rybnik.pl

 


Szanowni Państwo

 

            Pragniemy Państwa poinformować, że pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 we współpracy z pedagogiem szkolnym są gotowi służyć Państwu pomocą w tym trudnym czasie. Zachęcamy i zapraszamy do kontaktu z nami.

Serdecznie pozdrawiamy

 

Poniżej podajemy numery telefonów oraz adres mailowy:

Agnieszka Dulian – psycholog

tel.  501 507 460

Iwona Gerhardt – Regucka – pedagog

tel. 696 583 913

Jadwiga Litwin – psycholog – terapeuta

tel. 692 673 961

adres mailowy:  agnieszka.dulian@gmail.com


 

Plan zajęć edukacyjnych na rok 2019/2020

Do pobrania:

Plan_zajec_edukacyjnych_2020


 

Adresy e-mail nauczycieli uczących w Zespole Szkół Odzieżowych


e-maile do nauczycieli


UWAGA


Każdy nauczyciel  Zespołu Szkół Odzieżowych jest zobowiązany do założenia w Google przedmiotowego konta pocztowego.

Nazwa konta ma się składać z nazwy szkoły(ZSO1), nauczanego przedmiotu oraz pierwszej litery imienia i pełnego nazwiska nauczyciela.

np. zso1informatyka.akowalski@gmail.com

np. zso1biologia.bnowak@gmail.com

w przypadku kiedy dany adres mailowy byłby zajęty proszę dokonać modyfikacji przez dodanie np cyfr.

np. zso1biologia.bnowak7@gmail.com


 

Podaję tutaj dla przykładu adres konta, które zostało już utworzone

zso1modelowanie.mpanek@gmail.com


Jak założyć konto pocztowe w GOOGLE: