HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2020

 

L.p

 

Termin Godzina Kwalifikacja Etap Sala
 

1

 

22.06.2020

 

13.00

A.74

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Praktyczny

120 min.

18
 

2

 

23.06.2020

 

10.00

AU.14

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Pisemny

60 min.

Sala WF
3 23.06.2020 12.00 A.74

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Pisemny

60 min.

18
 

4

01.07.2020  

9.00

 

AU.14

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Praktyczny

180 min.

3,4
 

01.07.2020

 

15.00

AU.14

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Praktyczny

180 min.

3,4
 

5

02.07.2020  

9.00

 

AU.14

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Praktyczny

180 min.

3,4
02.07.2020 15.00 AU.14

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Praktyczny

180 min.

3

 

Na egzamin należy zgłosić się 45 min. wcześniej z dokumentem tożsamości.

Przybory część  pisemna: długopis (pióro) z czarnym tuszem(atramentem), kalkulator prosty.

 

Przybory część praktyczna:  długopis (pióro) z czarnym tuszem(atramentem), kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.