Festiwal Zawodów EXPO 2016

Festiwal Zawodów EXPO 2016

Festiwal Zawodów w Małopolsce, projekt Województwa Małopolskiego jest elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w naszym województwie. Podczas trzech dni gimnazjaliści mogli na żywo zobaczyć na czym polega kunszt poszczególnych zawodów. Nasza szkoła po raz trzeci wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Podczas trzech dni prezentowaliśmy nasze zawody: krawiec, technik przemysłu mody na 6 stanowiskach.

Młodzież projektowała, opracowywała formy., modelowała przestrzennie na manekinach, malowała na tkaninie, szyła i prezentowała modele na naszym stanowisku, a także na scenie. Dziękujemy uczennicom za zaangażowanie oraz godne reprezentowanie szkoły podczas tej imprezy.