Egzaminy z kwalifikacji zawodowych- styczeń 2021

Egzaminy 

1. 11.01.2021 13.00 A.74 (etap praktyczny) sala 19
2. 11.01.2021 13.00 AU.42 (etap praktyczny) sala 18,22

3. 12.01.2021 12.00 AU.42 (etap pisemny) sala 18,22

Na egzamin należy zgłosić się 60 min. wcześniej z dokumentem tożsamości
Przybory część pisemna AU.42
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty.
Przybory część praktyczna AU.42, A.74
Długopis ( pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
(Kalkulator prosty – zapewni szkoła)