Matematyka:

proszę o rozwiązanie pięć pierwszych zestawów z 
obowiązującego podręcznika "Prosto do matury"


Religia:

Księga Liczb

1 List do Koryntian

wraz z przypisami i wstępami.


Klasa 3L


https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ludzie-bezdomni/


Zbrodnia i kara – test


ekonomia_reklama Tematy_opowiadan(1) Tematy_rozprawek4


Klasa 3L


20 marca 2020


3L tłumaczenia unit 8 IIIL_HISTORIA_I_SPOŁECZEŃSTWO_WBas


Klasa 3L


23 marca 2020


Klasa 3L


24 marca 2020


Klasa 3L


26 marca 2020


e-learn-intro(1)


Klasa 3L


31 marca 2020


klasa 3L


02/04/2020


klasa 3L


07/04/2020


klasa 3L


22/04/2020


3L


03/05/2020


3L