Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o funkcji liniowej - proszę 
rozwiązać zadania z działu "Postać ogólna funkcji liniowej".

Rozwiązywanie zadań z tekstem prowadzących do układów równań 
pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Proszę o rozwiązanie 15 zadań 
tekstowych z działu "Układy równań I stopnia z dwiema niewiadomymi"


Religia:

Księga Liczb

1 List do Koryntian

wraz z przypisami i wstępami.


Klasa 2L


Dziady część III

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii/


Tematy_opowiadan(2) Tematy_rozprawek6

Dziady cz. III – test(6)


Klasa 2L


20 marca 2020


antropometria IIL_HISTORIA_I_SPOŁECZEŃSTWO_WBas(2)


Klasa 2L


23 marca 2020


Klasa 2L


24 marca 2020


karta_obserw IIL(2) zał.3 IIL zał1 II zał2IIL


Klasa 2L


26 marca 2020


e-learn-intro(1)


Klasa 2L


27 marca 2020


2L_modelowanie


Klasa 2L


31 marca 2020


Klasa 2L


02/04/2020


Klasa 2L


07/04/2020


Klasa 2L


16/04/2020


2L


22/04/2020


2L


03/05/2020


2L