Adresy e-mail nauczycieli uczących w Zespole Szkół Odzieżowych


e-maile do nauczycieli


UWAGA!

W zakładce widocznej na czerwonym pasku pod nazwą “ZADANIA DLA UCZNIÓW”

poszczególne klasy Naszej szkoły podane mają zadania do opracowania w domu.