Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego upływa z dniem 15. listopada 2017.

Świadczenie dotyczy emerytowanych niepedagogicznych pracowników szkoły.

Druki wniosków  dostępne w sekretariacie szkoły.