Plan zajęć edukacyjnych na rok 2019/2020

Do pobrania:

Plan_zajec_edukacyjnych_2020


 

Adresy e-mail nauczycieli uczących w Zespole Szkół Odzieżowych


e-maile do nauczycieli


UWAGA


Każdy nauczyciel  Zespołu Szkół Odzieżowych jest zobowiązany do założenia w Google przedmiotowego konta pocztowego.

Nazwa konta ma się składać z nazwy szkoły(ZSO1), nauczanego przedmiotu oraz pierwszej litery imienia i pełnego nazwiska nauczyciela.

np. zso1informatyka.akowalski@gmail.com

np. zso1biologia.bnowak@gmail.com

w przypadku kiedy dany adres mailowy byłby zajęty proszę dokonać modyfikacji przez dodanie np cyfr.

np. zso1biologia.bnowak7@gmail.com


 

Podaję tutaj dla przykładu adres konta, które zostało już utworzone

zso1modelowanie.mpanek@gmail.com


Jak założyć konto pocztowe w GOOGLE: