WOS


tematy na czas przerwy


Religia:

Księga Liczb

1 List do Koryntian

wraz z przypisami i wstępami.


Klasa 1LGA


https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet/

Makbet – test(4)


Tematy_opowiadan(6)

Tematy_rozprawek 2

Leśnictwo i gospodarka morska 1

Reakcje charakterystyczne składników pokarmowych(2)

FIZYKA_1LGA_1TGA(3)


Klasa 1LGA


20 marca 2020


I_tga_lga_HISTORIA_WBas(2)


Klasa 1LGA


23 marca 2020


1 LGA, 1 TGA – Składniki pokarmowe-1(1)


Klasa 1LGA


24 marca 2020


Klasa 1LGA


26 marca 2020


e-learn-intro(1)


Klasa 1LGA


27 marca 2020


e-learn-intro(1) zał 1(1) zał 2a zał 2b LGA


Klasa 1LGA


31 marca 2020


Klasa 1LGA


02/04/2020


Klasa 1LGA


07/04/2020


Klasa 1LGA


16/04/2020


1LGA


22/04/2020


1LGA


03/05/2020


1LGA